Generalforsamlings referat 2017

Generalforsamling Bråde vandværk  d.20.5.2017

Egebjerg forsamlingshus.


Dagsorden følges ifølge udsendt indkaldelse.

1.Valg af dirigent.

Formanden vælges som Dirigent.

Formanden takker for valget og starter med at konstatere at valget er lovligt indvarslet.

2.Valg af stemmetællere.

Revisor Ib Eriksen og Jens Kristjansen vælges som stemmetællere

3.Formandens beretning.

Formanden gennemgår sin beretning. Den lægges på Vores hjemmeside.

Beretningen godkendes af forsamlingen.

4.Regnskabet for året 1.10.2015-30.09.2016

Regnskabet gennemgås af kasserer Bjørn Rasmussen. Regnskabet indgår i udsendte indkaldelse til generalforsamlingen.

Vi er begyndt at få overskud i kassen igen ovenpå en årrække med underskud grundet fornyelser ol.

Vi har desuden fået opdateret Vores GPS materiale.

Bjørn konstaterer, at vi kommer ud med et overskud på Kr. 49.306,14

Der er ingen yderligere spørgsmål til regnskabet,  som godkendes af forsamlingen.


5.Fastsættelse af vandafgifter for perioden 1.10.2017- 30.9.2018

Vi vurderer, at det ikke er nødvendigt at hæve vandpriserne og foreslår at beholde dem uændrede.

Generalforsamlingen stemmer samlet for forslaget.

6.Indkomne forslag.

Der er kommet et nærmest identisk forslag med sidste år angående mail advisering til generalforsamling mv.

Bestyrelsen vurderer løbende økonomien i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. Indtil videre har der ikke været økonomi i at overgå til mailindkaldelse p.g.a. omkostningen til etablering af et sådant system. Det bemærkes at indkaldelsen til generalforsamling udsendes som masseforsendelse, hvor portoen er noget billigere end almindelige breve. Bestyrelsen vil også fremadrettet vurdere indkaldelsesformen.7.Valg af bestyrelse, suppleant og revisor.

Jens Kristjansen og Kim Hansen er på valg & modtager alle genvalg

Begge genvælges med applaus…

Jens Ulrik stiller op som suppleant.

Som valg af suppleant vælges  Jens Ulrik.


Valg af revisor.

Ib Eriksen er på valg og modtager genvalg.

Han genvælges med applaus.


8.Eventuelt