Hjem


Bråde Vandværk


Driften er normal.


Der indkaldes til Generalforsamling lørdag d.22.August 2020 klokken 11.00 i Egebjerg Forsamlingshus, Egebjerg 4500, Nyk.Sj.

Indkaldelsen vedhæftes under fanebladet Generalforsamling 2020.Vi har lagt regnskabet ud for sidste år, 2018-19.Vi anbefaler Google Chrome browser til at kigge siderne igennem!!!

Alternativt Microsoft Edge.

Den gamle Internet Explorer viser ikke siderne fuldt ud.


Vi har valgt at samle så meget sammen under et faneblad som logisk muligt.

Dermed skal I ikke så meget omkring på siden for at finde det nyeste om værket.