Hjem


Bråde Vandværk

Vores tidligere driftstop skyldes en fejl på en overløbsventil/-rør.

Fejlen er nu fundet og rettet.

Driften er normaliseret igen.

Vi beklager de gener det har afstedkommet.Grundet Covid 19 situationen i DK bliver vi nødsaget til at rykke kommende Generalforsamling

Vi vender tilbage med dato, når DK er åbnet op igen og regeringen har fjernet forsamlingsforbuddet.


Vi har lagt regnskabet ud for sidste år, 2018-19.Vi anbefaler Google Chrome browser til at kigge siderne igennem!!!

Alternativt Microsoft Edge.

Den gamle Internet Explorer viser ikke siderne fuldt ud.


Vi har valgt at samle så meget sammen under et faneblad som logisk muligt.

Dermed skal I ikke så meget omkring på siden for at finde det nyeste om værket.